Gdzie nas znajdziesz

Service 
Ochrona Danych
Wklej do faworytów
Przegląd drukowania

Przedsiębiorstwo

O firmie:

Hilpress GmbH - Hamburg
nielutowane końcówki kablowe i łaczniki


Filia:

Hilpress Polska S p. z o. o.
renomowany przydstawiciel na terenie Polski

Przez wiele lat nazwa ta okreslała oferowany przez nas asortyment.
Produkuj±c i dystrybuj±c końcówki kablowe zdobyli¶my obecn±, czołow±
pozycjê na rynku. Zawdziêczamy to przede wszystkim Państwu, tysi±com
naszych klientów, którzy poprzez swoje zlecenia i zapytania stawiali
nas w obliczu nowych wyzwań, niekiedy prawie niemożliwych do
wykonania. Rozwijali¶my i rozszerzalismy nasze kompetencje po to by
sprostać tym wymogom i w ten sposób jeste¶my dzisiaj w stanie
przedstawić ofertê obejmuj±c± 25.000 artykułów. Szczególne miejsce w
naszej ofercie zajmuj± akcesoria z tworzywa sztucznego, które dzień
po dniu w niewyobrażalnej ilo¶ci opuszczaj± magazyny naszego centrum
dostawy wysyłkowej.

Glównym fundamentem i sił± naszego przedsiêbiorstwa, jest własna
produkcja, certyfikowana od roku 1995 wedle normy ISO 9001. Obecno¶ć
na rynku miedzynarodowym, dodatkowo przyczynia siê do sukcesu:
Oddział naszego przedsiêbiorstwa we Francji dziala z dużym
powodzeniem już od roku 1995. Dystrybutorom naszych artykułów
działaj±cych w całej Europie, oraz poważnej liczbie klientów na całym
¶wiecie, od Afryki Południowej pocz±wszy, aż do Australii,
zawdziêczamy stały rozwój i wzrost naszego przedsiebiorstwa.

Chc±c jeszcze silniej zł±czyć siê z dużymi i małymi przedsiêbiorstwami w Polsce , zdecydowali¶my siê w roku 2001 otworzyć przdstawicelstwo w Polsce . Ekspansja firmy zmusiła nas do przeprowadzki, W Bydgoszczy stowrzyli¶my nowe warunki magazynowe oraz powiekszyli¶my dział sprzedaży .W ten sposób dyspozycyjno¶ć nasza wobec klienta przybrała now± formê.Zapewniamy Państwu kompetencjê oraz szybk± dostawê pełnej palety artykułów przez nas oferowanych.

Zapraszamy zatem wszystkich do zapoznania siê z naszym katalogiem internetowym
Zespół firmy HILPRESS zaprasza i życzy udanych zakupów

Praca

 
NOWY:

 

SKLEP INTERNETOWY
WejdĽ tu 👈

Hilpress UPDATE

-

Katalog

-

 

Obudowy PDF Katalog

-

-

-

BROSZURA
INFORMACYJNA

-