Service 
Ochrona Danych
Wklej do faworytów
Przegląd drukowania

Kontakt

Centrala

Hilpress Polska S p. z o. o.
ul. Czerwonego Krzyża 72
85-333 Bydgoszcz
NIP 726-24-08-645
Regon 472952829

E-Mail: hilpress@hilpress.pl
Homepage: www.hilpress.pl

 
Zarz±d Firmy Hilpress

Wice Prezes Anna Breuell
-Grützmühlenweg 40
22339 Hamburg
Niemcy
Tel. +49 40/538-092-64
Kom. +49 172/770-95-67
Fax +49 40/538-092-955
E-Mail: abreuell@hilpress.de

 

Office Manager
Barbara Sikora
Tel: 52 348 08 48
Fax: 52 552 49 80
barbara.sikora@hilpress.pl

Dział sprzedaży
Specjalista do spraw sprzedaży

obsługa regionów:
Mazowieckie
Zachodniopomorskie
¦wiêtokrzyskie
Lubuskie
Pomorskie
Podkarpackie
Opolskie-

 

 

 

 

 


Specjalista do spraw sprzedaży
Marta Nowastowska
Tel: 52 321 14 56
Fax: 52 552 49 80
marta.nowastowska@hilpress.pl

Obsługa regionów:
Kujawsko-pomorskie
Łódzkie
¦l±skie
Dolno¶l±skie
Wielkopolskie
Małopolskie
Podlaskie
Warmińsko-mazurskie
Lubelskie-


Dział ksiêgowy
Helena Szymkowiak
Tel. 052 348 08 48
Fax 052-552-49-80
Helena.szymkowiak@hilpress.pl


Specjalista do spraw sprzedaży
Mirela Cie¶lik

Tel. 052 360 94 61
Fax 052-552-49-80
mirela.cieslik@hilpress.pl

chwilowo na urlopie macierzyńskim


-

 

 

 

  


 
NOWY:

 

SKLEP INTERNETOWY
WejdĽ tu 👈

Hilpress UPDATE

-

Katalog

-

 

Obudowy PDF Katalog

-

-

-

BROSZURA
INFORMACYJNA

-