NOVÉ:

Hilpress UPDATE
 -
E-Paper Katalóg
-
Elektr. krabice
-
Hilpress ImageBook!
-

-

 


Service 
Ochrana Ùdajov
Vylúčenie ručenia
Impressum
K obľúbeným
Náhľad tlače

VYLÚČENIE RUČENIA

1. Obsah online ponuky
Autor nepreberá žiadnu záruku za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nároky na ručenie voči autorovi, ktoré sa vzťahujú na škody materiálneho alebo duchovného charakteru, ktoré boli spôsobené používaním alebo nepoužívaním poskytnutých informácií, príp. používaním chybných alebo neúplných informácií, sú principiálne vylúčené, pokiaľ na strane autora nie je žiadne dokázateľne úmyselné zavinenie alebo zavinenie z hrubej nedbalosti.
Všetky ponuky sú nezáväzné. Autor si výslovne vyhradzuje právo časti strán alebo celú ponuku bez osobitného oznámenia zmeniť, doplniť, zmazať alebo zverejnenie dočasne alebo natrvalo zrušiť.

2. Odkazy a linky
Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na iné internetové stránky („linky“), ktoré sú mimo oblasti zodpovednosti autora, by povinné ručenie vstúpilo v platnosť výlučne v tom prípade, ak sú autorovi obsahy známe a ak by technicky vedel a si trúfal zabrániť používaniu v prípade protiprávnych obsahov.
Autor výslovne vyhlasuje, že v čase prevzatia odkazov boli odkazované stránky bez ilegálnych obsahov. Autor nemá žiadny vplyv na aktuálnu a budúcu podobu a na obsahy odkazovaných stránok. Preto sa týmto výslovne dištancuje od všetkých obsahov všetkých odkazovaných / prepojených stránok, ktoré boli po prevzatí odkazov zmenené. Toto určenie platí pre všetky linky a odkazy v rámci vlastnej internetovej ponuky, ako aj pre cudzie zápisy so hosťovských kníh, diskusných fór a zoznamov adries, ktoré vytvoril autor. Za ilegálne, chybné alebo neúplné obsahy a zvlášť za škody, ktoré vznikli používaním alebo nepoužívaním takto poskytnutých informácií, ručí sám vlastník stránky, na ktorú bolo odkázané, nie tá osoba, ktorá prostredníctvom odkazov iba odkázala na príslušnú stránku.

3. Autorské právo a právo k ochranným značkám
Autor vyvíja snahu dbať vo všetkých publikáciách na autorské práva použitých grafík, audiodokumentov, videosekvencií a textov, požívať vlastné grafiky, audiodokumenty, videosekvencie a texty a siahnuť po grafikách, audiodokumentoch, videosekvenciách a textoch bez licencie.
Všetky ochranné značky a označenia tovarov menované v rámci internetovej ponuky a príp. tretími osobami chránené podliehajú neobmedzene ustanoveniam príslušného platného práva k ochranným a právam vlastníctva príslušných zaregistrovaných vlastníkov. Iba na základe jednoduchého menovania sa nesmú robiť závery, že značka nie je chránená právom tretích osôb!
Autorské právo na zverejnené objekty, ktoré vytvoril sám autor zostáva u samotného autora stránok. Reprodukcia alebo používanie takýchto grafík, audiodokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie sú dovolené bez výslovného súhlasu autora.

4. Účinnosť tohto vylúčenia ručenia
Toto vylúčenie ručenia je ako potrebné brať do úvahy ako súčasť internetovej ponuky, z ktorého je odkázané na túto stránku. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, už nezodpovedajú alebo nie úplne zodpovedajú platnému právnemu stavu, zostávajú ostatné časti dokumentu vo svojom obsahu a nedotýka sa to ich platnosti.


IMPRESSUM:

Hilpress GmbH
Grützmühlenweg 40
DE-22339 Hamburg
Tel.: +49 - (0)40 / 53 80 92-30
Fax: +49 - (0)40 / 53 80 92-81

Bankové spojemie:
Hamburger Sparkasse
Číslo účtu 1235122262
Kód banky 200 505 50

Finanzamt Hamburg
DIČ: 09/160/43848
Sídlo spoločnosti: Hamburg
HRB 34439 Hamburg
Konatelia: Erich Hilgenfeldt, Dipl.-Ing., -Kfm. Marc Rohmann
UStID: DE 118664209

 
NOVÉ:

Hilpress UPDATE
 -
E-Paper Katalóg
-
Elektr. krabice
-
Hilpress ImageBook!
-

-